top of page

YARDIMCI TEKNİKLER

Sürdürülen Koçluk çalışmalarında kişinin farkındalıklarının artması ve hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemesi için çeşitli bilimsel teknikler kullanılarak, çalışmalarımız pekiştirilmektedir. 

Terapi Ofisi

NLP (NeuroLinguisticProgramming)

  1. Neuro: Bütün davranışlar nörolojik bir sürecin sonucudur.

  2. Linguistik: Sinirsel süreçler dil ve iletişim sistemleri yoluyla modeller ve stratejiler halinde temsil edilir, düzenlenir ve sıralanır.

  3. Programlama: Bir sistemin unsurları belirli sonuçlara ulaşmak için düzenlenir veya programlanır.

NLP 1973 yıllarında henüz bir öğrenci olan Dr. Richard Bandler ile linguistik (Dilbilim) profesörü olan John Grinder'in Milton Erickson, Virginia Satir Fritz Perls, Gregory Bateson gibi zamanın en büyük terapist ve dilbilimcilerinin zihin süreçlerinin modellenmesi yoluyla ortaya çıkmıştır. Zihin ile insan vücudundaki sinir ağı dil modelleri ve insan algısının organizasyonu ve düşüncenin sistematik modeller ile insan davranışları ve öznel gerçekliğin yaratımı ilişkisini keşfetmeye yönelik model ve ilkeler bütününü göstermektedir.

Dijital Zihin

Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)

Mindfulness, şu anı ve o anda etrafımızda olup biteni yorumsuz, yargısız, katkısız bir şekilde – neyse sadece tam da olduğu gibi – farkına varmamız ve orada kalabilmemiz demektir.

 

“Ne izlediğini, ne duyduğunu, ne tattığını, ne hissettiğini, ne gördüğünü “Biliyor Olmak”… Büyük keyif…

Bu çalışmayı her anında ve bir hayat rutini olarak yapan kişi artık“mindfull” yani “Bilinçli Farkında” olan kişidir. Kişi olaylara tarafsızca bakabilmenin ve kabulün tadına vardıkça

5 duyuyu kullanmayı bir rutine dönüştürecek,

Dikkati artık odakta olacak,

Beden farkındalığına sahip olacak,

His dünyası dengelenecektir.

Yaşam Koçu, hizmet verdiği kişinin kazanımı haline dönüşecek her türlü iletişim ve davranışın, o kişinin içinde ve dışında bulunan tüm sistemlerle uyumlu olduğuna emin olmalıdır.

Yaşam Koçluğunda “Bir yeri düzeltirken bir yeri bozmamak” çok önemlidir.

Yapılan çalışmalarda kullanılan model ve kalıplar sistemin tüm çarklarının, şu ünlü şampuan reklamlarında denildiği gibi, “Ahenkle dans etmesi”ne odaklanmıştır. 

Özgü Ergün

"

"

Image by Franco Antonio Giovanella

EFT (EmotionalFreedomTechniques)

Türkçeleştirilmesi “Duygusal Özgürlük Teknikleri” olarak yapılmıştır.

 

Belirli bir travmatik anı veya olay üzerinde yoğunlaşmışken akupunktur noktalarına hafifçe vurarak vücudun enerji alanını düzenlemeyi amaçlar.

EFT geleneksel Çin Tıbbı'ndaki akupunktur yöntemlerine dayanan bir enerji çalışmasıdır.
Kişi, parmak uçlarıyla vücudundaki bazı akupunktur noktalarını tıklar.

 

Buradaki temel prensip herhangi bir olumsuzluktan dolayı vücutta tıkanıklığa uğrayan enerji akımlarının tıklama yoluyla normal hallerine geri dönmeleridir.

 

Böylelikle enerji akımı tıkanıklığına neden olan problem ortadan kalkar ve yerine olumlu düşünce veya davranış modelleri yerleşir.

Terapi Ofisi

Bio Enerji (Yaşam Enerjisi)

Bio enerji terapisi, ruhsal şifa sağlamak amacı ile bio enerji uzmanı tarafından yapılan pozitif ve olumlu enerji aktarımıdır.
 

İyi olan niyetler için ve şifa amacıyla çalışılır.  
Negatif bir amaç veya bir başkasının özgür iradesine ters düşecek herhangi bir konuda bio enerji çalışması yapılamaz.

kan dolaşımı-Bağışıklık sistemi-kronik yorgunluk-Metabolizma dengesi-tamamlayıcı bir onarım...

bottom of page